Snabb anmälan för ”gamla” lag

Här nedan väljer du ert lag om ni spelat tidigare i motionsserien hösten 2015. Har ni något att meddela så ange det i fält två.
Observera att anmälan gäller först då betalning är gjord.

Anmälningsavgift per lag                                                     1 250:-
Medlemsavgift per spelare även reservspelare                300:-
(OBS! För er som betalat Medlemsavgift i höstas gäller den VT 2016 med)

Betalning
Anmälningsavgift och medlemsavgift betalas i samband med anmälan
Mottagre är Helsingborgs Badmintonklubb, Filbornavägen 11, 252 76  Helsingborg

Betala till Plus Giro  34 65 10 – 1
Ref. Motionsserien

OBS! Vill ni ha anmälningsavgifterna fakturerade till ett företag. Skicka ett mail med önskemål till info@helsingborgsbadminton.se

 

Anmälan för lag som spelat HT 2015
Sending